An Gia Investment trần tình về hai dự án chung cư bị dân tố