Xăng E5 RON92 tăng hơn 400 đồng/lít.

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa có chọn lọc điều chỉnh mặt hàng xăng dầu, theo đó mặt hàng xăng E5 RON92 tăng hơn 400 đồng/lit. Riêng mặt hàng xăng RON 95 vẫn chưa được mở bán giá trong đợt điều chỉnh này.

xang e5 ron92 tang hon 400 dong/lit. hinh anh 1

Xăng E5 RON92 tăng hơn 400 đồng/lít (Ảnh: IT)

Liên Bộ Công Thương – Tài chính cho biết, thời gian gần đó, giá thành phẩm xăng dầu địa cầu có xu hướng tăng và đứng ở mức cao. Giá thành phẩm địa cầu xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5 RON92) ngày 10 tháng 01 năm 2018 đứng ở mức 77,350 USD/thùng, là mức giá cao nhất trong vài năm trở lại đó.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu địa cầu trong 15 ngày trước ngày 19 tháng 01 năm 2018 là: 76,243 USD/thùng xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5 RON92); 80,214 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 80,569 USD/thùng dầu hỏa; 380,540 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết ở bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu địa cầu 15 ngày gần đó). Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 59/BTC-QLG ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.315 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế phân khúc có sự quản lý của Nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát, giảm giá thành đầu vào của công ty sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ cuộc sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương – Tài chính chọn lọc, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Cụ thể, xăng E5 RON92: 857 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 857 đồng/lít); dầu diesel: 400 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 400 đồng/lít); dầu hỏa: 460 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 460 đồng/lít); dầu mazut: 150 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 150 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá một vài mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: Xăng E5 RON92 tăng 429 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 430 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 448 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 148 đồng/kg.

Như vậy, giá bán một vài mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên phân khúc không cao hơn mức giá:Xăng E5 RON92: không cao hơn 18.672 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.959 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 14.560 đồng/lít;- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.765 đồng/kg.

Riêng mặt hàng xăng RON 95 trong đợt mở bán giá lần này một vài cơ quan tính năng vẫn chưa chính thức mở bán.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn