U23 Việt Nam vào chung kết: Nhiều ngân hàng đua nhau thưởng nóng