Mắc những sai lầm này thì đừng hỏi vì sao luôn cháy túi mỗi lần đi siêu thị!