Lợi nhuận Mai Linh Miền Trung xuống thấp kỷ lục, chỉ còn 527 triệu đồng