Loại cà phê hiếm và đắt nhất thế giới, mỗi tách có giá ít nhất 1,2 triệu đồng