Loại bỏ việc 1 chiếc kẹo sô cô la chịu 13 giấy phép con