Loại bỏ việc 1 chiếc kẹo sô cô la chịu 13 giấy phép con

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng đã đề nghị loại bỏ ngay việc 1 chiếc kẹo sô cô la phải chịu 13 giấy phép con. Một sản phẩm trước chịu sự quản lý của 3, 4 Bộ thì giờ chẳng thể chồng chéo. Doanh nghiệp có quyền chọn lọc đăng ký kiểm định ở 1 Bộ.

loai bo viec 1 chiec keo so co la chiu 13 giay phep con hinh anh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1.2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chia sẻ, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ coi cải một sốh môi trường kinh doanh là nhiệm vụ ưu tiên danh tiếng, trong đây cắt giảm kinh phí, giấy phép con, phiền hà sách nhiễu đối có người dân là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, ngày 15.1.2018, ở lễ tổng kết của Bộ Công Thương, người đứng đầu Chính phủ đã ký chọn lọc phê duyệt việc cắt giảm hơn 675 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi của Bộ Công Thương.

“Ngay ngày hôm nay, Thủ tướng cũng ký điều kiện kinh doanh an toàn thực phẩm, theo đây tinh thần của Chính phủ là giảm có 90% sản phẩm hàng hóa phải mở bán an toàn thực phẩm. Chính phủ đề nghị việc quản lý, mở bán sản phẩm an toàn thực phẩm về địa phương.

Riêng đối có nhóm thực phẩm đối có con người, để chắc chắn an toàn sức khỏe cùng đồng. Chính phủ đề nghị thời gian kiểm tra, cấp phép, giao cho địa phương tự mở bán. Nhóm thực phẩm đối có người thực hiện thời gian kiểm tra từ 30 ngày rút ngắn xuống còn 21 ngày.

Quan điểm của Chính phủ đề nghị phân cấp mạnh cho cơ quan quản lý địa phương, xử lý chồng chéo giữa một số bộ ngành có nhau, ngay cả trong nội bộ của bộ. Thủ tướng đề nghị loại bỏ ngay việc 1 chiếc kẹo sô cô la phải chịu 13 giấy phép con. Một sản phẩm trước chịu sự quản lý của 3, 4 Bộ giờ chẳng thể chồng chéo nữa. Doanh nghiệp có quyền chọn lọc đăng ký kiểm định ở 1 bộ nào đây do công ty chọn lọc”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn