Làm thế nào để mua Iphone X – 64 GB giá dưới 5 triệu đồng?