Kinh doanh nông nghiệp èo uột, HVA “lột xác” thành cho vay trên nền Blockchain