Kiếm 2.500 tỷ đồng/năm dù bán sản phẩm giá chỉ… 29.000 VNĐ