Khu dự án Đồi Thủy Sản Bãi Cháy khẳng định thương hiệu khu đảm bảo