Interrupt là gì

Interrupt trong tiếng Anh đề cập đến việc ngắt quãng, có thể là việc dừng một chương trình đang hoạt động trên máy tính để ưu tiên thực hiện một chương trình khác, hoặc là hành động làm gián đoạn khi người nghe ngừng hoạt động của người đang nói.

Interrupt có nghĩa là ngắt quãng, là quá trình dừng một chương trình đang chạy để chạy một trương trình khác trên máy tính hoặc là hành động người nghe làm gián đoạn câu chuyện của người đang nói vì một lý do nào đó.

Interrupt trong chuyên ngành về máy tính.

Interrupt là một sự kiện xảy ra một cách ngẫu nhiên trong máy tính và làm ngưng tính tuần tự của chương trình, phần lớn các nhà sản xuất máy dùng từ interrupt để ám chỉ sự kiện này. Tuy nhiên một số nhà sản xuất dùng từ khác như error, exception.

Người ta nghĩ ra interrupt là để nhận ra những sai sót trong tính toán số học. Ngày nay, interrupt được dùng cho các công việc nhập hoặc xuất số liệu, báo phần cứng của máy bị hư, báo điện bị cắt.

Dù rằng interrupt không xảy ra thường xuyên nhưng bộ xử lý phải được thiết kế sao cho có thể lưu giữ trạng thái của nó trước khi phục vụ ngắt quãng. Sau khi thực hiện xong chương trình phục vụ ngắt, bộ xử lý phải khôi phục trạng thái để có thể tiếp tục công việc.

Interrupt trong đàm thoại.

Có 3 loại interrupt.

Neutral interruption là sự gián đoạn do người nghe muốn tìm cách để sửa chữa hoặc làm rõ điều gì đó mà người nói vừa nói.

Power interruption được hiểu là hành vi xung đột cạnh tranh, nó được xem là thô lỗ, thiếu tôn trọng không quan tâm đến người nói đang nói gì.

Raport interruption là kiểu làm gián đoạn để biểu thị rằng người nghe hiểu và đồng cảm với người nói hoặc nội dung bài phát biểu. Loại gián đoạn này được hiểu là sự hợp tác.

Bài viết interrupt là gì được tổng hợp bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339