Infographic: 28,6 triệu ngày công, 14,3 nghìn tỉ đồng cho…thủ tục