Huế: “Hốt bạc” từ dịch vụ chở khách, “giải cứu” ô tô trong lũ lớn