Hé lộ số phận của VNPT-Vinaphone khi cơ cấu lại VNPT

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Theo phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) mới được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký phê duyệt, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) sẽ tiếp tục duy trì làm việc theo mô hình hạch toán độc lập.

he lo so phan cua vnpt-vinaphone khi co cau lai vnpt hinh anh 1

Sau khi VNPT được cơ cấu lại, VNPT-Vinaphone sẽ tiếp tục duy trì làm việc theo mô hình hạch toán độc lập

Đưa VNPT trở thành Trung tâm giao dịch số ở phân khúc Châu Á

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký chọn lọc 2129/QĐ-TTg phê duyệt phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) GĐ 2018 – 2020 nhằm thi công và phát triển VNPT thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh; Nhà cung cấp dịch vụ số danh tiếng ở Việt Nam và Trung tâm giao dịch số ở phân khúc Đông Nám Á và Châu Á…

Mục tiêu phấn đấu của VNPT đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 6,5%/năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên 10,8%/năm. Giai đoạn 2021 – 2025, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 7,7%/năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên 11%/năm. Phấn đấu đến năm 2022, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ có tương đương có 1 vài công ty cộng ngành nghề.

Theo phương án cơ cấu lại, ngành, nghề kinh doanh chính của VNPT là kinh doanh 1 vài sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ tài liệu, truyền thông đa phương tiện và 1 vài dịch vụ số khác; giải đáp, khảo sát, kiến trúc, lắp đặt, khai thác, bảo trì, sửa chữa, cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, công nghệ tài liệu; nghiên cứu kỹ, phát triển, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ tài liệu, truyền thông đa phương tiện.

Hé lộ số phận của VNPT-Vinaphone

Về kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại VNPT, Quyết định nêu rõ, trong GĐ 2018 – 2020 thành lập Công ty Công nghệ tài liệu VNPT (VNPT-IT) hạch toán tùy thuộc công ty mẹ VNPT trên cơ sở sắp xếp lại 1 vài bộ phận, đơn vị quản lý, sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ tài liệu của VNPT và Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) để tối ưu hóa nguồn lực, tránh chồng chéo.

he lo so phan cua vnpt-vinaphone khi co cau lai vnpt hinh anh 2

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, Công ty mẹ – VNPT là công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Sáp nhập Bệnh viện Phục hồi tính năng Bưu điện (ở đô thị Hải Phòng) vào Bệnh viện Bưu điện (ở đô thị Hà Nội). Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối có Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện (ở TP.HCM) sau khi sáp nhập.

Cơ cấu lại làm việc kinh doanh quốc tế của Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT – I); nghiên cứu kỹ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư quốc tế VNPT (VNPT Global) do VNPT có 100% vốn điều lệ khi đủ điều kiện.

Đồng thời, tiếp tục duy trì Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) theo mô hình hạch toán độc lập. Trong quá trình cổ phần hóa, nghiên cứu kỹ cơ chế hạch toán của VNPT Vinaphone để chắc chắn hiệu quả, không làm thất thoát vốn Nhà nước ở công ty.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị VNPT nâng cao hiệu quả làm việc và sắp xếp lại 1 vài công ty có vốn góp của VNPT (sáp nhập Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) vào Công ty cổ phần Cokyvina; sáp nhập Công ty cổ phần KASATI vào Công ty cổ phần Viễn thông -Tin học Bưu điện CT-IN và tăng mật độ vốn góp của VNPT ở CT-IN đạt mức trên 35% vốn điều lệ…); giải thể Văn phòng đại diện VNPT ở đô thị Hồ Chí Minh theo quy định.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, Công ty mẹ – VNPT là công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các đơn vị hạch toán tùy thuộc gồm: Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT – Net); Công ty Công nghệ tài liệu VNPT (VNPT – IT); 63 Viễn thông tỉnh, đô thị (VNPT tỉnh, đô thị); Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (VNPT – RD); Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ I, II, III.

Đơn vị sự nghiệp gồm: Bệnh viện Bưu điện và trung tâm y tế Đa khoa Bưu điện.

Các công ty con gồm: Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT – Vinaphone); Tổng công ty Truyền thông (VNPT Media); Công ty Đầu tư quốc tế VNPT (VNPT Global) (nghiên cứu kỹ thành lập sau khi đã đi vào hoạt động cổ phần hóa Công ty mẹ – Tập đoàn); Công ty cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology); Công ty cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện (CT-IN); Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (POSTEF); Công ty VNPT GLOBAL HK (chuẩn bị chuyển giao vốn về VNPT Global sau khi thành lập).

Các công ty liên kết gồm: Công ty cổ phần COKYVINA; Công ty cổ phần Phát triển công nghệ và Truyền thông (VNTT); Công ty cổ phần Quản lý tòa nhà VNPT (VNPT PMC); Công ty cổ phần các trang vàng Việt Nam (VNYP); Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP); Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ và Truyền thông (NEO); Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu (GDS); Công ty ATH Malaysia và Công ty ACASIA Malaysia (chuẩn bị chuyển giao vốn về VNPT Global sau khi thành lập).

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn