Đầu tư nông nghiệp CNC: Sợ rủi ro, không lo thiếu vốn