Go down là gì

Go down là gì. Hãy cùng canhosunwahpearl.edu.vn tìm hiểu Go down là gì

Go down là sự chìm xuống, suy thoái, suy giảm hoặc ngừng hoạt động. Cụm từ này thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế. Bên Cạnh đó, tùy theo tình cảnh của cuộc giao tiếp, ý nghĩa của cụm từ này sẽ còn những thay vì đổi khác.

Một số câu tiếng Anh về go down.

I heard rumors about that company owing their employees for several months. If they decided to sue, the company will go down and the boss might have to flee to an another country to escape.

Tôi có nghe tin đồn về cái cty mắc nợ nhân viên vài tháng trời. Nếu họ khởi kiện, cty sẽ sụp đổ và giám đốc phải trốn nợ đến một nước khác để tẩu thoát.

SGV, Go down là gìI understand clearly the corruption of that terrible business. They encourage crunch culture and overwork their employees. No wonder why such a big corporation would go down so quickly in a matter of months.

Tôi hiểu quá rõ sự sụy tàn của cái doanh nghiệp tồi tệ đó mà. Ho khuyến khích cái văn hóa truyền thống bóc lột sức lao động và bắt nhân viên làm việc quá mức. Hỏi sao mà một tập đoàn to lớn do đó lại rất có khả năng sụp đổ trong thời gian có vài tháng như vậy.

I really want to have that Gucci bag now but I don’t have enough money to buy it. I also don’t want to wait for the price to go down either because it won’t be trendy anymore. Maybe I’ll ask my rich uncle to buy it for me as a surprise present.

Mình rất muốn mua chiếc túi Gucci ấy ngay lúc này nhưng mình lại không xảy ra đủ tiền. Mình cũng chẳng muốn đợi đến thời điểm cái túi ấy giảm giá vì lúc đấy nó không còn là xu thế nữa. Có lẽ mình sẽ nói người cậu giàu có mua nó cho bản thân mình như một gói quà bất ngờ.

Bài viết go down là gì được tổng hợp bởi căn hộ sunwah cho thuê.

Xem thêm thông tin:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339