Giật mình với đà tăng “sốc” của nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán