Giá vàng hôm nay 22.12: Tăng ngược chiều giá vàng thế giới?