Giá vàng hôm nay 19.9: Giảm nhẹ do giá vàng thế giới?