Giá vàng hôm nay 16.7: Tăng giá trong lạc quan của nhà đầu tư