Giá vàng hôm nay 12.9: Điều chỉnh nhẹ chờ tăng tốc?