Xuất khẩu thịt lợn: Cho miếng nạc, vạc miếng xương