Giá vàng hôm nay 11.12: Sẽ giảm do tác động giá vàng thế giới?