Giá tăng kỷ lục, cổ phiếu ngành thép … “nước lên thuyền lên”