Dù “bán tháo”, cổ phiếu HAI cũng khiến nhà đầu tư… kiếm bộn