Bảo hiểm tiền gửi sẽ bảo vệ được 87,32% số lượng người gửi tiền

Với hạn mức này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đủ khả năng chi trả và bảo vệ ích lợi cho hơn 87% người gửi tiền.

bao hiem tien gui se bao ve duoc 87,32% so luong nguoi gui tien hinh anh 1

Ngân hàng Nhà nước sẽ xin Chính phủ tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi khi điều kiện thực ở cho phép, Thống đốc Lê Minh Hưng cam đoan.

Trả lời bằng văn bản câu hỏi chất vấn của Đại biểu Bùi Xuân Thống (Đồng Nai), Thống đốc Lê Minh Hưng đã lý giải chi tiết về cơ sở đưa ra con số hạn mức 75 triệu đồng bảo hiểm tiền gửi có thể chi trả cho người gửi tiền.

Cụ thể, theo người đứng đầu ngành ngân hàng, 4 cơ sở để đưa ra con số này là: Năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi; hiện trạng tình hình kinh tế vĩ mô ở Việt Nam; diện tích tiền gửi; thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Ông cũng cho biết thêm, theo thông lệ quốc tế và khuyến nghị của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế, hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi nên có giới hạn, đáng tin cậy và bảo hiểm cho đa số người gửi tiền (bảo vệ tất cả 90-95% người gửi tiền). Tuy nhiên, phải chắc chắn có 1 mật độ đáng kể giá trị tiền gửi tuân theo kỷ luật phân khúc (nghĩa là chịu rủi ro theo biến động phân khúc).

“Do đây, số tiền được bảo hiểm tiền gửi không tính theo mật độ giá trị tiền gửi của người gửi tiền, mà tính theo số tiền cụ thể. Với hạn mức 75 triệu đồng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có khả năng bảo vệ tất cả được 87,32% số lượng người gửi tiền (theo số liệu tính toán ở tháng 6/2016). Hạn mức này khá gần có khuyến nghị của Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế”, Thống đốc nói.

Để nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm lên trên mức 75 triệu đồng thì cần phải nâng cao năng lực tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thông qua tăng phí bảo hiểm tiền gửi. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng phí, theo ông Lê Minh Hưng, vẫn còn không ít gặp khó, tăng thêm gánh nặng cho tổ chức tín dụng, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả làm việc của toàn hệ thống và làm việc sản xuất kinh doanh của một vài công ty. “Ngân hàng Nhà nước sẽ tham khảo trình Thủ tướng điều chỉnh tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi khi điều kiện cho phép”, Thống đốc khẳng định.

Ngoài việc được nhận bảo hiểm tiền gửi chi trả theo hạn mức quy định, khi phá sản người gửi tiền còn có thể được nhận lại tiền gửi theo thứ tự phân chia tài sản quy định ở khoản 1 Điều 101 Luật phá sản, văn bản trả lời của Thống đốc giải đáp thêm.

Một lần nữa, Thống đốc nhấn mạnh, quan điểm, mục tiêu xuyên suốt trong chỉ đạo của Đảng, nhà nước là phải chắc chắn quyền và lợi ích người gửi tiền. “Do đây, trong bất cứ trường hợp nào, phương án xử lý một vài tổ chức tín dụng đều phải đặt mục tiêu ưu tiên danh tiếng là chắc chắn an toàn hệ thống, củng cố lòng tin của người dân vào hệ thống ngân hàng, chắc chắn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, không gây đổ vỡ ngoài tầm kiểm soát. Quan điểm này cũng đã được biểu hiện rõ trong Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật một vài tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua”, ông Hưng nói.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn