Điểm những đại gia “xếp hàng” đầu tư vào Vĩnh Phúc