Contract là gì

Contract trong tiếng Anh có nghĩa là hợp đồng, phiên âm là ˈkɒn.trækt. Hợp đồng là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên về việc hợp tác, thiết lập, điều chỉnh hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ.

Contract là hợp đồng, phiên âm /ˈkɒn.trækt/. Hợp đồng là sự thoả thuận giữa hai hay nhiều bên về việc hợp tác, xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng là một trong các khái niệm đầu tiên của pháp luật, được hình thành ngay từ khi con người thực hiện những giao dịch đầu tiên, còn được dùng để chỉ các quan hệ pháp luật phát sinh từ hợp đồng.

Một số loại hợp đồng.

Hợp đồng mua bán hàng hoá.

Hợp đồng bảo hiểm.

Hợp đồng phân phối, đại lý và trung gian.

Hợp đồng lao động.

Hợp đồng trao đổi tài sản.

Hợp đồng dịch vụ.

Hợp đồng vận chuyển.

Nội dung của hợp đồng bao gồm.

Các bên trong hợp đồng đều có quyền thỏa thuận về nội dung hợp đồng.

Đối tượng của hợp đồng.

Số lượng, chất lượng.

Giá, phương thức thanh toán.

Thời hạn, địa điểm và phương thức thực hiện hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của các bên.

Chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Phương thức giải quyết tranh chấp.

Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng lời nói có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi chi phí tổn thất.

Bài viết contract là gì được tổng hợp bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339