Cổ phiếu y tế, dược phẩm “trầm lắng” trong ngày Thầy thuốc Việt Nam