Cổ phiếu BID giảm sàn trước tin đồn về nguyên Chủ tịch Trần Bắc Hà