“Có người muốn mua tôi 5 – 10 tỷ để bỏ qua vụ Công ty Thuận Phong”