Clip: Rùng mình cá khô ngâm, phun thuốc diệt côn trùng