Chuẩn bị IPO, Becamex IDC – Bình Dương “hot” thế nào?