Chu Quần Phi: Từ công nhân trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất TG