Chàng trai bỏ việc kiếm hàng triệu đô nhờ đăng bán hàng giảm giá