Chàng thợ khóa chia hết tiền cho người thân sau khi nhận jackpot “khủng”