Nửa triệu DN & người dân bị ảnh hưởng khi tăng thuế VAT