Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nói về “scandal Khaisilk”