Bộ Tài chính “tạo” cơ chế đặc thù cho TP. Cần Thơ

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định 1 số cơ chế đặc biệt về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối có thành phố Cần Thơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thành phố phát triển.

bo tai chinh “tao” co che dac thu cho tp. can tho hinh anh 1

Dù được đầu tư nhiều, song Cần Thơ vẫn chưa phát triển như Đà Nẵng, Hải Phòng

Cần Thơ chưa phát triển bằng Hải Phòng, Đà Nẵng

Thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính đã phối hợp thi công và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 42/2006/QĐ-TTg về 1 số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối có thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, sau hơn 10 năm thực hiện Quyết định 42, ngân sách trung ương đã ưu tiên bố trí vốn bổ sung có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, ưu tiên bố trí vốn ODA để thực hiện một vài dự án quan trọng trên địa bàn, theo đây, tổng cho đầu tư phát triển của thành phố Cần Thơ GĐ 2006 – 2016 là 25.182 tỷ đồng, cao hơn thành phố Đà Nẵng và thành phố Hải Phòng. Qua đây góp phần phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và kiến thiết thành phố gắn có bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, do thành phố có điểm xuất phát thấp, nguồn lực của Thành phố và huy động từ nguồn lực ngoại khu để đầu tư và phát triển còn hạn chế. Mặc dù là thành phố loại I trực thuộc Trung ương nhưng mức độ phát triển thành phố của thành phố Cần Thơ còn thấp so có thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng. Trong các năm tới, Cần Thơ cần tăng cường thi công một vài khu thành phố mới, phát triển không gian kinh tế. Do vậy, việc ban hành cơ chế chính sách bán hàng đặc biệt về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thành phố phát triển là cần thiết.

Cơ chế đặc biệt ngân sách

Dự thảo Nghị định Quy định 1 số cơ chế đặc biệt về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối có thành phố Cần Thơ nêu rõ, hàng năm, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho thành phố Cần Thơ không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ một vài khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố so có dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (phần còn lại sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13) và một vài khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% quy định ở điểm b,c,d,g,h,i,q khoản 1 Điều 35 Luật Ngân sách nhà nước tăng thu so có dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; số bổ sung có mục tiêu không cao hơn số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so có thực hiện thu năm trước.

bo tai chinh “tao” co che dac thu cho tp. can tho hinh anh 2

Cơ chế đặc biệt ngân sách được kì vọng sẽ giúp Cần Thơ phát triển

Số bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu quy định trên, Thành phố sử dụng: Ưu tiên chi trả nợ đọng thi công căn bản; đầu tư một vài công trình kết cấu hạ tầng; đầu tư Khu công nghệ cao thành phố Cần Thơ; bố trí vốn đối ứng cho một vài dự án ODA..

Về hỗ trợ lãi suất, thành phố được thực hiện cơ chế hỗ trợ 1 phần lãi suất cho một vài tổ chức, cá nhân khi vay vốn để đầu tư một vài dự án phát triển kinh tế-xã hội quan trọng có khả năng thu hồi vốn trong phạm vi và khả năng ngân sách của thành phố.

Đối có việc huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn ưu đãi của một vài nhà tài trợ nước ngoài, dự thảo nêu rõ: Chính phủ ưu tiên hỗ trợ vốn ODA cho Thành phố để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố là cơ quan chủ quản. Chính phủ cũng ưu tiên bố trí vốn vay ưu đãi theo phương thức cho địa phương vay lại để thực hiện một vài dự án PPP trên địa bàn Thành phố…

Cần Thơ “xin” cơ chế đặc biệt về ngân sách

Ngày 10.10, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri qua một vài buổi tiếp xúc và thống nhất nội dung kiến nghị của địa phương trình Quốc hội ở kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV.

Tại cuộc họp này một vài, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ yêu cầu, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Cần Thơ kiến nghị có Quốc hội, Chính phủ cho thành phố có cơ chế, chính sách bán hàng đặc biệt về đầu tư, tài chính và ngân sách.

“Đề nghị Chính phủ tạo điều kiện đầu tư ngang bằng có TP. Đà Nẵng và Hải Phòng. Cần Thơ đi lên trong hiện trạng cơ sở hạ tầng yếu kém. Vì vậy, Chính phủ nên có chủ trương được thực hiện huy động trái phiếu Chính phủ, tạo nguồn vốn hoặc là trái phiếu chính phủ địa phương”

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn