Tổ tư vấn kiến nghị Thủ tướng cách ứng phó khi Mỹ giảm thuế “sốc”