Bộ Công Thương đưa ra kịch bản nào cho tăng giá điện?

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Ngày 14.11, nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, trên cơ sở ý kiến góp ý của những Bộ, ngành liên quan, Bộ Công Thương hiện đang đã đi vào hoạt động dự thảo Báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc.

bo cong thuong dua ra kich ban nao cho tang gia dien? hinh anh 1

Bộ Công Thương đã đã đi vào hoạt động kịch bản tăng giá điện, giá điện tăng thêm bao nhiêu? (Ảnh: IT)

Theo Bộ Công Thương ngày 30.6.2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Thực hiện Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo EVN trên cơ sở thực ở sản xuất kinh doanh điện 9 tháng đầu năm 2017 và ước cả năm 2017, tính toán giá bán điện bình quân năm 2017 báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tham khảo theo quy định.

Căn cứ những phương án do EVN đề xuất, Bộ Công Thương đã thi công kịch bản điều hành giá điện 2017 và phối hợp có những bộ, ngành liên quan để đã đi vào hoạt động. Trên cơ sở ý kiến góp ý của những Bộ, ngành liên quan, Bộ Công Thương hiện đang đã đi vào hoạt động dự thảo Báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, tác động của những phương án đề xuất tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước là không đáng kể, trình Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc.

Trước đây, Bộ Công Thương cũng cho biết, đang thi công Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo Bộ Công Thương, nguồn gốc chính cần tham khảo sửa đổi Quyết định 28 gồm về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện là:

Ngày 17.1. 2017 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong đây có nội dung đã đi vào hoạt động thể chế, chính sách bán hàng “điều chỉnh giá điện tiến hành cho những cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng có giá điện sản xuất”.

Bộ Công Thương cho biết, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tiếp tục rút bí kíp để thực hiện hiệu quả Bên cạnh đây chương trình hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo, hộ chính sách bán hàng xã hội và khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia. Đồng thời, không làm nhữngh tân quá lớn trong cơ cấu nhóm bạn sử dụng điện cũng như trong cơ cấu biểu giá.

Mặt khác, trong thời gian qua 1 số văn bản pháp lý đã ban hành đòi hỏi cần thiết rà soát để điều chỉnh cơ cấu biểu giá thích hợp có những văn bản pháp lý đã ban hành; sau thời gian thực hiện cơ cấu biểu giá quy định ở Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, cần thiết phải có những rà soát, phân tích việc thực hiện để có những điều chỉnh cần thiết thích hợp có thực ở sử dụng điện của những hộ sử dụng điện cũng như thích hợp có sự phát triển trong kỹ thuật đo đếm điện năng.

Do vậy, Bộ Công Thương cho rằng, việc rà soát để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán điện là cần thiết.

Bộ Công Thương cũng cho biết, đối tượng bạn sử dụng điện là những cơ sở lưu trú du lịch sẽ chịu tác động mạnh nhất trong lần nhữngh tân cơ cẩu biểu giá điện lần này (giá bán điện hiện đang tiến hành đối có những cơ sở lưu trú du lịch là giá bán điện kinh doanh ở mức cao hơn so có giá bán điện cho sản xuất).

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *