Auto nghĩa là gì

Auto-translate từ tiếng Anh sang tiếng Việt có ý nghĩa gì? Cung cấp ví dụ, cụm từ và mẫu câu tiếng Anh cụ thể liên quan đến từ ‘Auto’.

Auto (/ˈɔː.təʊ/) tính từ nghĩa là tự động, mặc định, danh từ là ô tô, máy tự động.

Một số cụm từ:

Auto program /ˈprəʊ.ɡræm/: Chương trình tự động.

Auto tracking /ˈtræk.ɪŋ/: Dịch tự động.

Auto jump /dʒʌmp/: Nhảy tự động.

Auto- manual /ˈmæn.ju.əl/: Tự động-thủ công.

Auto-cycle /ˈsaɪ.kəl/: Xe đạp tự động.

Auto-recover /rɪˈkʌv.ər/: Tự động khôi phục.

Auto-transformer /trænsˈfɔː.mər/: Máy biến thế tự động.

Auto-repeat /rɪˈpiːt/: Tự lặp lại.

Auto racing /ˈreɪ.sɪŋ/: Đua xe ô tô.

Examples:

He was badly injured in an auto accident.

(Anh ấy bị chấn thương nặng sau vụ tai nạn ô tô).

He own a shop selling outdoor clothing and auto accessories.

(Ông ấy sở hữu một cửa hàng bán quần áo và phụ kiện ô tô).

The aircraft is fitted with an auto-recovery system.

(Máy bay được trang bị hệ thống tự động phục hồi).

Bài viết Auto nghĩa là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339