Agribank – Tài chính toàn diện cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu toàn cầu, phát triển bền vững nông nghiệp – nông thôn đang là mối quan tâm lớn của APEC và 1 vài tổ chức quốc tế. Định hướng tài chính toàn diện phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là 1 trong bốn nội dung hợp tác ưu tiên thuộc khuôn khổ công đoạn hợp tác Bộ trưởng Tài chính APEC trong năm 2017.

Gần 30 năm phát triển và giữ vai trò chủ lực trên phân khúc tài chính nông thôn, Agribank luôn kiên định mục tiêu vì “Tam nông” phát triển bền vững. Đến nay, tỷ trọng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt 73,9%/tổng dư nợ, chiếm dao động 53% thị phần tín dụng của ngành ngân danh tiếng tư cho lĩnh vực này.

Agribank đã để lại dấu ấn lớn trong việc “mở đường” phát triển nông nghiệp sạch thông qua cung cấp gói tín dụng tối thiểu 50.000 tỷ đồng nhằm đầu tư chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, diện tích lớn “cho người Việt Nam, cho Thế giới”. Agribank đã ban hành đầy đủ 1 vài cơ chế, chính sách bán hàng đối có nông nghiệp, nông thôn; thực hiện hàng chục đợt giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách mua sản xuất “Nông nghiệp sạch”, sản xuất nông nghiệp diện tích lớn, ứng dụng công nghệ cao; ưu tiên nguồn vốn hợp lý chắc chắn tăng trưởng tín dụng thích hợp, bền vững; cho vay hỗ trợ lãi suất đối có 1 vài huyện nghèo, cho vay thí điểm 1 vài mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp…

Thách thức trong vận hành tín dụng nông nghiệp, nông thôn

Đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cũng gặp các thách thức không nhỏ. Đây là lĩnh vực có chi phí vận hành cao do số lượng món vay nhỏ và địa bàn rộng, rủi ro lớn bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, phân khúc tiêu thụ hàng hóa, lãi suất cho vay thấp, sự cố môi trường, hiện trạng sản xuất thiếu an toàn….

Sản xuất nông nghiệp của Việt Nam chưa hình thành được các chuỗi giá trị nông sản có khả năng tranh giành cao, 1 vài vùng sản xuất nông nghiệp tập trung diện tích lớn; việc ứng dụng công nghệ sản xuất tân tiến chưa phổ biến nên chi phí sản xuất cao, sản phẩm khó tranh giành, ảnh hưởng khả năng trả nợ ngân hàng; công tác quy hoạch vùng, tiểu vùng phục vụ dự án, phương án vay vốn ở 1 số nơi chưa ổn định, chưa sát thực ở; mô hình chuỗi giá trị liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp còn thiếu sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt; việc chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều gặp khó, sản phẩm nông nghiệp thường bị ép giá, ảnh hưởng đến nguồn trả nợ của người vay; việc kiểm soát 1 vài nhân tố đầu vào (giống, thức ăn, thuốc bảo vệ thực vật…) gặp nhiều gặp khó.

agribank – tai chinh toan dien cho phat trien nong nghiep, nong thon hinh anh 1

Kiên định mục tiêu chủ lực trên phân khúc tài chính nông thôn và vượt qua mọi gặp khó.

Dù đứng trước gặp khó, thách thức, trong Đề án chiến lược kinh doanh GĐ 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030, Agribank tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trong đầu tư, hỗ trợ phát triển và cung cấp 1 vài dịch vụ tài chính, tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Đối có 1 vài khu vực bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, thiên tai, Agribank đã chủ động phối hợp có chính quyền 1 vài cấp và khách mua rà soát, phân tách mức độ bị thiệt hại liên quan đến khoản vay, ứng dụng 1 vài 1 vàih thức hỗ trợ khách mua khắc phục gặp khó như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ thích hợp có chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách mua, miễn giảm lãi suất, tiếp tục cho vay mới giúp khách mua có điều kiện để khôi phục lại sản xuất, ổn định kinh doanh; có nhiều chính sách bán hàng ưu đãi trong nông nghiệp, đặc trưng ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Riêng năm 2016 và 1 vài tháng đầu năm 2017, Agribank đã thực hiện 12 đợt giảm lãi suất cho vay, triển khai 5 gói tín dụng ưu đãi lãi suất trên toàn quốc, có lãi suất thấp hơn so có lãi suất cho vay bình thường từ 0,5-1,5%/năm để hỗ trợ 1 vài đối tượng khách mua tháo gỡ gặp khó, bình phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Mới đấy nhất, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về thực hiện 1 vài biện pháp về lãi suất, đồng thời chia sẻ, hỗ trợ khách mua vận hành kinh doanh hiệu quả, tiếp tục hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Agribank đã nghiêm túc, tiên phong thực hiện hạ lãi suất cho vay đối có khách mua.

Đặc biệt, để cắt giảm rủi ro cho khách mua vay vốn và ngân hàng bảo đảm được nguồn thu nợ, Agribank đã hợp tác có Công ty bảo hiểm ABIC triển khai rất thành công chương trình bảo hiểm tín dụng cho gần 1,9 triệu hộ nông dân vay vốn, số tiền chi trả bồi thường bình quân dao động trên 300 tỷ 1 năm.

Dòng tín dụng xanh trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

Để đạt mục tiêu đề ra, Agribank triển khai đồng bộ 1 vài biện pháp nhằm mở rộng, tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, chắc chắn an toàn, hiệu quả. Theo đây, Agribank đẩy mạnh huy động vốn, tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, đặc trưng cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho khách mua đối có 1 vài lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công ty nhỏ và vừa, công ty ứng dụng công nghệ cao, công ty khởi nghiệp. Agribank tiếp tục triển khai có hiệu quả 1 vài chương trình tín dụng đối có 1 vài ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước… Đồng thời, Agribank đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ mới, cải tiến quy trình, 1 vàih thức cho vay, tiết giảm chi phí vận hành để có lãi suất thấp hỗ trợ và mở rộng đầu tư tín dụng cho “Tam nông”, góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn đối có khách mua, đẩy mạnh dòng vốn tập trung sản xuất, kinh doanh.

Nâng cao năng lực tranh giành bằng chất lượng dịch vụ dựa trên nền móng công nghệ tân tiến

Với vai trò của 1 định chế tài chính danh tiếng, Agribank hiểu rõ tài chính toàn diện là việc cung cấp dịch vụ tài chính chính thống thích hợp và dễ dàng cho toàn bộ 1 vài thành phần trong xã hội, đặc trưng đối có người có lương thấp, dễ bị tổn thương nhằm tăng cường thời cơ tiếp cận tài chính, góp phần tạo thời cơ kinh doanh, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, qua đây thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

agribank – tai chinh toan dien cho phat trien nong nghiep, nong thon hinh anh 2

Theo đây, Agribank hướng tới mục tiêu phong phú hóa sản phẩm dịch vụ để mở rộng phạm vi, đối tượng tiếp cận, nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiện nay, Agribank đang chú trọng đẩy mạnh tìm hiểu phát triển 1 vài sản phẩm dịch vụ mới trên nền móng công nghệ cao. Triển khai dự án E-Banking để thi công nền móng dịch vụ đa kênh hoàn chỉnh, giúp khách mua có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng qua nhiều kênh khác nhau, đặc trưng là Internet Banking và Mobile Banking.

Triển khai giao diện và công dụng mới trên Internet Banking như chuyển khoản, chuyển tiền tiết kiệm điện tử, theo dõi tài liệu tín dụng và thu thuế cho khách mua cá nhân. Nghiên cứu và phát triển 1 vài ứng dụng mobile phục vụ nội bộ ngân hàng và cung cấp cho khách mua… Đặc biệt, Agribank cũng sẽ đẩy mạnh việc phát triển 1 vài sản phẩm về chi trả để tận dụng ưu thế của Agribank về mạng lưới và số lượng khách mua. Agribank tiếp tục thi công và triển khai 1 vài biện pháp nghiệp vụ, đã đi vào hoạt động, nâng cấp hệ thống, bổ sung 1 vài công dụng mới của hệ thống IPCAS, hệ thống tài liệu quản lý cung cấp 1 vài đề nghị của Agribank và Ngân hàng Nhà nước.

Trên nền móng công nghệ tài liệu tân tiến, Agribank tiếp tục mở rộng 1 vài kênh bán điện tử, tối ưu hóa 1 vài sản phẩm dịch vụ, tạo sự dễ dàng, mọi khi, mọi nơi cho khách mua sử dụng, nhất là trong xu thế hội nhập GĐ này có nhiều biện pháp như Ngân hàng đa kênh có phân hệ E-Banking được triển khai hỗ trợ tel và 1 vài thiết bị di động thông minh, cung cấp đề nghị phát triển 1 vài kênh bán mới.

Khẳng định vị thế trong vận hành hợp tác quốc tế

Để tranh thủ sự giúp đỡ, hợp tác, tạo thời cơ tiếp cận, thực hiện triển khai dự án đối có 1 vài bộ ngành và 1 vài tổ chức, nhà tài trợ quốc tế, đặc trưng trong lĩnh vực tài chính nông nghiệp, nông thôn, Agribank không ngừng mở rộng và phong phú hóa mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, chủ động thi công 1 vài chương trình, dự án để vận động, lôi kéo nguồn vốn tài trợ của nước ngoài.

Từng bước thực hiện định hướng của Agribank trong việc phát triển quan hệ hợp tác có 1 vài đối tác ở 1 vài phân khúc quốc tế, Agribank tiếp tục ghi dấu ấn là thành viên tích cực trong quan hệ hợp tác đa phương thông qua 1 vài diễn đàn quốc tế lớn ở 1 vài Hiệp hội, tổ chức quốc tế danh tiếng như APRACA, CICA, WSBI…

agribank – tai chinh toan dien cho phat trien nong nghiep, nong thon hinh anh 3

Hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập (1988-2018), có các thành tựu đã đạt được và bề dày bí kíp trên thương trường, Agribank quyết tâm tận dụng mọi thời cơ, mau chóng củng cố và đã đi vào hoạt động để vượt qua thách thức, phong phú hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng phân khúc, thị phần có mục tiêu giữ vững vai trò ngân hàng bán lẻ số 1 trên phân khúc nông nghiệp, nông thôn, từng bước khôi phục thị phần ở khu vực thành thị; tăng trưởng diện tích gắn có khả năng quản trị rủi ro, vận hành an toàn và hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm 1 vài mật độ an toàn theo quy định; là đối tác tin cậy, là người khách mua đồng hành thủy chung, son sắt của hơn 60 nghìn công ty, 4 triệu hộ sản xuất và gần 12 triệu khách mua cá nhân trên khắp mọi miền đất nước.

Agribank là NHTM duy nhất trong Top 10 của Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) liên tục giữ vững danh hiệu Top 10 công ty, thương hiệu mạnh, danh tiếng nhất Đông Nam Á; Ngân hàng thực hiện tốt nhất về an sinh xã hội, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, hệ thống dịch vụ ATM trong khu vực Đông Nam Á; tiếp tục được giải thưởng Sao Khuê; được tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch xếp hạng mức “B+”; Tạp chí Banker xếp hạng 446 trong 1.000 ngân hàng lớn nhất địa cầu.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339