ABBANK bất ngờ thay tổng giám đốc

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Sau gần 2 năm ngồi ghế nóng, ông Cù Anh Tuấn bất ngờ xin từ nhiệm địa điểm tổng giám đốc ABBANK và HĐQT đã cử ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc từ ngày 12.1.2018.

Hội đồng quản trị ABBANK đã chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Cù Anh Tuấn từ ngày 12.01.2018 vì nguồn gốc cá nhân. Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc được ABBANK giao nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc từ ngày 12.01.2018.

Ông Nguyễn Mạnh Quân sinh năm 1973, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh thuộc Học viện Công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology-AIT); Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh (Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội); Cử nhân kế toán tài chính (Đại học Thương mại Hà Nội).

Ông Nguyễn Mạnh Quân có hơn 22 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng nhìn chung và làm việc tín dụng nói riêng, từng nắm giữ các địa điểm chủ chốt ở Ngân hàng VID Public Bank, CitiBank, HSBC, Seabank, HDBank, MDBank và đảm nhận địa điểm Phó Tổng Giám đốc ABBANK từ tháng 06/2015. Sau gần 03 năm đảm nhận địa điểm Phó tổng giám đốc ở ABBANK, phụ trách lĩnh vực Quản lý tín dụng; Pháp chế – Tuân thủ; Quản lý rủi ro, có năng lực và bí kíp điều hành nhiều năm ở địa điểm cao cấp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ông Nguyễn Mạnh Quân được Hội đồng quản trị tin tưởng và giao trọng trách là người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc của ABBANK.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBANK phân tích ông Quân cung cấp được đề nghị phát triển của ABBANK trong chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng, kế thừa được các thành tựu mà ABBANK đã đạt được trong các năm vừa qua.

“Đặc biệt, trong GĐ giai đoạn này, khi ABBANK đang thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và triển khai Kế hoạch chiến lược tới năm 2020 và các năm thứ hai do HĐQT thông qua”, ông Tiền cho biết.

Ông Cù Anh Tuấn ngồi ghế nóng ở ABBANK gần 2 năm, từ tháng 2.2016 thay cho ông Phạm Duy Hiếu.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn