7-Eleven chính thức mở cửa ở Việt Nam từ ngày 15.6