Warren Buffett của Trung Quốc: Fan cuồng của “bản gốc”, từng từ chối đầu tư cho Jack Ma