VTV và SCIC xin rút khỏi dự án tháp truyền hình cao nhất thế giới