VPBank công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 5.635 tỷ đồng