Quản lý xây dựng ở TP.HCM: Có bao nhiêu quả bom nổ chậm?